Ders İçerikleri

HMY101 Sivil Hava Taşımacılığına Giriş: Sivil havacılığın ana unsurları, işleyişi, gereksinimleri ve paydaşları hakkında genel bir bilgi oluşturmasını sağlamak için hava araçları, sınıflandırması, uçuş prensipleri, sivil havacılığın kısa tarihçesi, faaliyetleri, ekonomik faydaları, havayolu işletme terimleri, sınıflandırması, organizasyonları, havaalanları ve havaalanları yer hizmetleri tanıtılmaktadır.

HMY102 Temel Uçuş ve Hava Aracı Bilgisi: Hava araçlarının, havada kalış prensipleri ile genel uçak sistemleri tanıtılmaktadır. Uçak elemanları ile sistemleri konusunda ve temel uçuş prensiplerine ilişkin konuları içermektedir.

HMY103 Havacılık Terminolojisi: Havacılık alanında çalışan yer hizmetleri, kabin ile uçuş mürettebatı ve trafik hizmetlerinin birbirleri arasındaki asgari iletişimin ve uyumun sağlanabilmesi için gerekli olan havacılık terminoloji bilgisini içermektedir.

HMY104 Meteorolojiye Giriş: Meteorolojinin tanımı, meteorolojik gelişmeleri bilmenin uçuş emniyeti açısından önemi, meteorolojik gelişmelerin uçağa etkisi ve kabinde alınması gereken önlemler, atmosferin bileşimi, yapısı ve tabakaları, basınç ve altimetre, bulut oluşumu, temel bulut türleri ve sınıflandırması, yağış, meteorolojik görüş ve rüzgar kavramı, cepheler ve cephe oluşumları konuları tanıtılmaktadır.

HMY105 Hava Taşımacılığı Organizasyonları ve Sorumlulukları: Hava taşımacılığı sistemini, içerdiği organizasyonlar ile genel çerçeveden tanımlayan ve bu genel çerçeve içerisinde havayolları, havaalanları, sivil havacılık otoriteleri ve hava seyrüsefer hizmetleri bileşenleri arasındaki karşılıklı ilişkilerin gösterilmesini içerir.

HMY111 Hava Aracında Tehlikeli Madde Taşımacılığı : Tehlikeli madde kurallarının genel felsefesi ve tanımı, genel taşıma gereklilikleri, tehlikeli madde taşımacılığının sorumlulukları, tehlikeli madde limitleri, tehlikeli madde sınıfları, etiketleme kuralları, özel yüklerin bildirilmesi, tehlikeli maddeler uçak içi usulleri ve tehlikeli madde düzenlemeleri içerisindeki malzemelerin tanıtılması konularını içermektedir.

SHI141 Ramp Emniyeti ve Apron Kuralları: Yer hizmetleri sürecini, yapılan işlemleri ve ilgili emniyet kurallarının öğretilmesini sağlamak amacıyla apron bölgesinde yapılan işleri, geliş/gidiş uçak ramp hizmetlerini, olumsuz hava koşullarında operasyonların yürütülmesi, de-icing prosedürleri, YAMAHA tanımı, YAMAHA zararları ve önleme konularını içermektedir.

SHI142 Yolcu Hizmetleri: Sivil havacılık işletmeleri organizasyon şeması, yolcu hizmetlerinde çalışanların bu organizasyondaki yeri ve görevleri, yolcu hizmetlerinde kullanılan terimler, havaalanına ve uçağa yolcu giriş ve çıkış işlemleri, yolcu hizmetlerinde kullanılan belgelerin içerik ve işlevleri, olağan dışı durumlara yönelik usül ve sorumluluklar, yönlendirme teknikleri, yer hizmetleri ilkeleri gibi konuları kapsar.

SHI143 Yük Kontrolü ve Haberleşme: Uçak ve uçak tipleri, uçak yük ve çeşitleri, yüklemenin prensipleri ve sınırlamalar, birim yükleme araçları, aerodinamik, denge, genel uçuş kontrolü, telsizle haberleşme, mesajlar, uçak koordinasyonu gibi konularını içermektedir.

KHD121 İletişime Giriş: İletişim kavramının tanımı ve önemi, iletişim süreci, bu süreçteki öğeler, iletişim türleri, iletişim türlerinin karşılaştırılması, kişilerle ve gruplarla sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim kurma ile ilgili başlangıç bilgilerini içermektedir.

KHD122 Normal Emniyet Usulleri: Yolcu taşınması kuralları, bebek ve çocukların taşınması, hasta yolcular ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular, tutuklu, sınır dışı ve inat yolcular, yolcuya alkol sunumu, ağırlık denge hesaplamaları, kokpit kabin ekibi iletişimi, yakıt alımı, uçuş hazırlığı talimatları, kabin ekibi istasyonları, anonslar/ses sistemleri, kabin ışıkları, güvenlik brifingi ve kapsamı, su sistemleri, görme ve işitme engelli yolcu brifingi, ekip koltuklarını kullanan yolcuya yapılacak brifing, kapı açma kapama kuralları, kabin hazır raporu, kabin ikaz ışıkları, kabinin izlenmesi, uçuş sırasında anormal durumlar, sigortalar ve türbülans konularını içermektedir.

KHD123 İkram ve Servis Hizmetleri: İkram ve servis kavramı ve tanımı, servis teknikleri, uluslararası servis terimleri, havaalanlarında yolcu, ikram ve servisi, uçakta ikram, uçakta servis teknikleri, uçakta servis terimleri gibi konuları içermektedir.

KHD124 Kişisel Bakım ve İmaj Yönetimi: Kişisel bakımın tanımı, önemi, nezaket ve görgü kuralları kavramları, tanışma ve tanıştırılma kuralları, selamlaşma kuralları, telefonda görgü kuralları, yazışma kuralları, davetlerin sosyal hayattaki yeri, sofra kuralları, hediye ve çiçek alma veya gönderme, toplantılarda dikkat edilecek kurallar, zaman ve mekana uygun giyim, meslek ve iş görgü kurallarını içermektedir.

ENG115 İngilizce I: İngilizceye yeni başlayan öğrenciler için temel dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. İngilizce dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kazandırılmasına yönelik gerçek yaşamda karşılaşılan durumlara uygun diyaloglar ve metinler kullanılarak temel dilbilgisi kalıplarının ve sözcüklerin öğretilmesini içerir.

ENG116 İngilizce II: İngilizce yazılı bir metni okuyup anlayabilme, düşünüleni sözlü ve yazılı ifade edebilme, dinleme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca sözcük dağarcığının genişletilmesi ve bu sözcükleri kullanabilme, kitap ve dergilerde yazılanları anlayabilme ve alanı ile ilgili konularda yazabilme becerilerinin edinilmesi de ders kapsamındadır.

HMY211 Havacılık Hukuku: Havacılık hukukunun, hukuk düzeni içinde yeri ve önemi, ulusal ve uluslararası havacılık organizasyonları, bu organizasyonların birbiri arasındaki etkileşimi, sivil havacılık alanında faaliyet gösteren işletmelerin ve çalışanların havacılık hukuku içinde sorumluluk, yetki ve tabi olduğu müeyyide usulleri gibi konuları içermektedir.

HMY212 Havacılık Güvenliği: Havacılık güvenliği ile ilgili temel kavramlar ve terminolojisi, havacılık güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler, havacılık güvenliği bileşenleri, tehditler ve karşılaşıldığında izlenmesi gereken yöntemler, havaalanı güvenlik tedbirleri, kontrol noktalarında kullanılan sistemler, uçak güvenliği, kargo güvenliği, ikram güvenliği, örnek vaka incelemesi gibi konuları içermektedir.

HMY213 Havacılık Emniyeti: Havacılık emniyetine ilişkin temel kavramlar (emniyet, risk, tehlike vb.), önemi, amacı, tarihsel gelişimi, emniyet yönetim sistemi (EYS) mevzuatı ve gereklilikleri, emniyet yönetim sistemi el kitabı ve bileşenleri, EYS süreci ve süreç içinde kullanılan araçlar ile yöntemleri içermektedir.

HMY214 Ekip Planlaması ve Kaynak Yönetimi: Emniyetli ve etkin bir uçuş için bilgi, donanım, liderlik, etkin ekip oluşumu, ekip çalışması, ekip yönetimi, verimlilik, stres yönetimi, insan kaynaklarının doğru kullanımı, çatışma yönetimi, karar verme, iş yükü, yorgunluk, insan performansı, insan faktörü ve insan hatası konularını içerir.

SHI241 Uçuş Operasyonu: Uçuş operasyon işlemleri, hava trafik hizmetinin temel kuralları, seyrüsefer yardımcıları, Eurocontrol, permi, slot, uçuş planı işlemleri, uçak bakımı planlama, uçuş izleme ve düzensiz operasyon yönetimi gibi konuları içermektedir.

SHI242 Kargo İşlemleri: Hava kargo tanımı, kapsamı, özellikleri ve bölümleri, kargo uçağı tipleri ve sınıflandırması, dünyada ve Türkiye’de kargo taşımacılığı, yasal çerçevesi, havayolu kargo taşımacılığı operasyon süreçleri, etiketleri, özel kargo çeşitleri, kargo terminolojisi, yükleme hesapları, işlemleri ve bağlama kuralları konularını içermektedir.

SHI243 Havaalanı Faaliyetleri ve Donanımları: Havaalanının tanımı, fiziki özellikleri ve bileşenleri, sistemleri, organizasyonu, yönetimi, havaalanı standartları ve sınıflandırılması, faaliyet süreçleri gibi konuları içermektedir.

SHI244 Havayolu İşletmeciliği: Genel işletmecilik bilgileri, havayolu işletmeleri ve havayolu taşımacılığı hizmeti, havayolu taşımacılığında arz-talep ve havayolu taşımacılığının temel öğeleri, havayolu işletmelerinin ağ yapıları, havayolu işletmelerinin gelir yapıları, havayolu işletmelerinin maliyet yapıları, havayolu işletmelerinde pazarlama, havayolu işletmelerinde internet ve elektronik ticaret ve havayolu işletmelerinde toplam kalite yönetimi konularını içerir.

KHD221 Acil Durumlar ve Emniyet Usulleri: Uçuş operasyonu sırasında oluşabilecek acil durumlara yaklaşım ve uygulanacak prosedürler, acil durum ekipmanları ve kullanımı, oksijen sistemleri, yangın çeşitleri ve yangına müdahale yöntemleri, hazırlıklı ve hazırlıksız acil durum tahliye prosedürleri, hayatta kalma teknikleri, pilot ve kabin ekibi yetersizliği için uygulanacak prosedürler konularını içermektedir.

KHD222 Temel Sağlık Bilgisi ve Kabinde İlk Yardım: Temel sağlık bilgileri, uçuş fizyolojisi, uçak içinde gerekli temel ilkyardım bilgileri, yerde ve havada takip edilmesi gereken prosedürler, uçakta bulunan ilk yardım malzemeleri ve kullanım amaçları, hayat kurtarma zinciri, ilaçsız müdahale, kabinde oluşabilecek kazalara karşı yaklaşım tarzı, uçakta zehirlenme ve yabancı ülkelerde uygulanacak sağlık kuralları gibi konuları içermektedir.

KHD223 Havacılıkta Müşteri İlişkileri Yönetimi: Çok farklı müşteri portföyüne yönelik olarak oluşabilecek talep ve ihtiyaçları anlayabilme, emniyet ve hukuk kuralları içinde uygun şekilde karşılama ve gerektiğinde yönlendirme, uçuş ve hizmet aksaklıklarında davranış biçimleri, çevrimiçi ve geleneksel müşteri davranışları, müşteri şikayetlerinin maliyeti, problem çözme ve şikayet yönetimi gibi konuları içermektedir.

ENG215 İngilizce Konuşma I: Sivil havacılıktaki çeşitli ortamlarda (yer hizmetleri, kabin içi vb.) konuşma kalıplarının öğretilmesi ve kullanım pratiğinin kazandırılmasını içerir.

ENG216 İngilizce Konuşma II: ENG215 dersinin devamı niteliğindedir.

ENG217 Mesleki İngilizce I: Sivil havacılık terminolojisine yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve mesleki anlamda etkin okuma ve yazma becerilerinin kazandırılmasını içerir.

ENG218 Mesleki İngilizce II: ENG217 dersinin devamı niteliğindedir.

HMY: Ortak Dersler

SHI: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Dersleri

KHD: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Dersleri